سود 26% بیمه های زندگی سال 1394
موبایل بیمه
توانگری مالی شرکت بیمه ملت
کارت هدیه بیمه حوادث سه ماهه
بیمه های اتکایی
  • سود 26% بیمه های زندگی سال 1394

  • موبایل بیمه

  • توانگری مالی شرکت بیمه ملت

  • کارت هدیه بیمه حوادث سه ماهه

  • بیمه های اتکایی

شاخص سبد سرمایه گذاری زندگی و بازار سرمایه بیمه ملت، مورخ اول مرداد ماه 1395: 305

اخبار صنعت بیمه

article thumbnail

روابط عمومی بیمه ملت- مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بيمه ملت (سهامي عام) برگزار شد.

article thumbnail

 روابط عمومی بیمه ملت - نخستین همایش توسعه توان حرفه ای صنعت بیمه با موضوع "ارتقاء توانمندی های حرفه ای شبکه فروش" توسط انجمن حرفه ای صنعت بیمه برگزار می شود.