RT Audacity - шаблон joomla Оригами
plg_search_rsticketsprocontent
جستجو - محتوا
   

شرکت بیمه ملت با آگاهی از اینکه در تمامی حوزه‏ های فعالیت خود با ریسک‏ های متعددی مواجه بوده و مدیریت این ریسک‏ ها یکی از مهمترین معیارهای موفقیت شرکت در فضای کسب وکار خود می‏ باشد، با اتخاذ رویکردی یکپارچه، فعالانه و مستمر برای مدیریت ریسک‏ ها در تمامی حوزه‏ های سازمانی، اهداف و سیاست های زیر را تصویب می کند:

- حفظ شاخص توانگری مالی شرکت در سطح تعریف شده (بالای 200 درصد)
- پویایی عوامل موثر بر ریسک ‏های بیمه‏ ای، طبقات و ضرایب مربوط به این عوامل در تمامی محصولات بیمه‏ ای
- حفظ سطح ریسک سبد محصولات بیمه‏ ی شرکت در سطوح تعیین شده
- کاهش خسارت ‏ها و زیان‏ های ناشی از ریسک‏ های مرتبط با فعالیت‏ های شرکت

دامنه و گستره ‏ی مدیریت ریسک در شرکت بیمه ملت در برگیرنده‏ ی طیف وسیعی از ذی‏نفعان داخلی و خارجی اعم از کارکنان، شبکه فروش و خدمات پس از فروش از جمله نمایندگان، بازاریابان، کارگزاران، مراکز و کارشناسان تعیین خسارت و ... می‏ باشد.
در این راستا، شرکت بیمه ملت استراتژی‏ ها و برنامه‏ های لازم برای رشد و ارتقاء سطح بلوغ مدیریت ریسک خود را در حوزه‏ های زیر تدوین، استقرار و پیاده ‏سازی و کنترل می‏ نماید:


1- رهبری و فرهنگ مدیریت ریسک سازمانی
1.1- سیاست گذاری در خصوص مدیریت ریسک‏ ها، تصویب و به روزآوری آنها
1.2- ایجاد زبان، ادبیات و فهم مشترک در سطوح مختلف شرکت در حوزه مدیریت ریسک
1.3- حمایت مدیریت ارشد از استقرار و بکارگیری نظام مدیریت ریسک و مشارکت فعالانه در آن
1.4- تصمیم‏ گیری بر اساس نتایج حاصل از نظام مدیریت ریسک و سطوح قابل تحمل تعریف شده
1.5- رشد و ارتقا دانش و آگاهی کارکنان در حوزه مدیریت ریسک و آگاه‏ سازی و اطلاع ‏رسانی در خصوص نظام مدیریت ریسک در سطح شرکت  
1.6- ترویج فرهنگ یادگیری و مشارکت مستمر کارکنان در حوزه مدیریت ریسک


2- طراحی چارچوب مدیریت ریسک        
2.1- معرفی مدیر ریسک شرکت توسط مدیر عامل
2.2- طراحی ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک شامل رویه ها، الزامات، مقررات و ارزش های مورد نظر مجریان، سیاستگذاران، راهبران و ممیزان نظام مدیریت ریسک شرکت        
2.3- اتخاذ رویکردی سیستماتیک، به هنگام و پویا جهت فراهم نمودن سازوکارهای سازمانی مورد نیاز به منظور شناسایی، تحلیل، ارزشیابی و پاسخ به ریسک‏ ها
2.4- توسعه توانمندی‏ ها و مهارت‏ های کارکنان در حوزه مدیریت ریسک  
2.5- تدوین نقش‏ ها و مسئولیت‏ های مدیریت ریسک در هر یک از عناصر ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک شرکت     
2.6- تصویب و جاری ‏سازی مکانیزم‏ های ارتباطی و ارجاع ریسک‏ ها بین عناصر ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک بر اساس سطوح قابل تحمل تعریف شده


3- پیاده‏ سازی و جاری‏ سازی مدیریت ریسک
3.1- مدیریت ریسک‏ های شرکت از طریق جاری سازی فرآیندهای مدیریت ریسک شامل شناسایی، تحلیل، ارزشیابی و پاسخ به ریسک‏ های شرکت
3.2- ارتباط و یکپارچه‏ سازی نظام مدیریت ریسک با فرآیندهای مهم و کلیدی شرکت


4- پایش و بازنگری مدیریت ریسک
4.1- پایش مستمر چارچوب و فرآیندهای مدیریت ریسک شرکت توسط اداره تحلیل ریسک و مدیر ریسک شرکت و ارائه گزارش
4.2- نظارت بر اجرای مناسب چارچوب مدیریت ریسک و استقرار فرآیندهای مدیریت ریسک در فواصل زمانی معین از طریق گزارشات مربوطه توسط مدیر عامل
4.3- حصول اطمینان از اثربخشی مدیریت ریسک در سطح شرکت و واحدهای آن از طریق بررسی و تحلیل « شاخص کل اثربخشی نظام مدیریت ریسک»
4.4- پایش اثربخشی نظام مدیریت ریسک شرکت توسط هیأت مدیره در فواصل زمانی معین و از طریق بررسی و تحلیل گزارشات مربوطه  
4.5- بازنگری سند خط مشی مدیریت ریسک شرکت بر اساس الزامات تعریف شده در هر یک از سطوح بلوغ مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک، توسط هیأت مدیره