فیلم و تیزرهای تبلیغاتی

   
بیمه تحصیل فرزندان    
     
 
خدمتی نوین از بیمه ملت *707#    بیمه مستمری زنان خانه دار
     
 
بیمه سپرده زندگی بیمه ملت   بیمه مستمری زنان خانه دار
     
 
برج میلاد برای چهارمین سال متوالی تحت پوشش بیمه ملت    2 اردیبهشت، روز زمین پاک
     
 
سرود بیمه ملت، همراه خانواده  

ای تکیه گاه محکم من، پدرم روزت مبارک

     
 
افتتاح اولین شعبه بیمه ملت - 18 بهمن 1395   هدایای نوروزی بیمه ملت به کودکان شیرخوارگاه آمنه - 19 اسفند 1395 
     
     

 

 

e-max.it: your social media marketing partner