فیلم و تیزرهای تبلیغاتی

   
خدمتی نوین از بیمه ملت *707#    
     
 
بیمه سپرده زندگی بیمه ملت   بیمه مستمری زنان خانه دادر
     
 
برج میلاد برای چهارمین سال متوالی تحت پوشش بیمه ملت - 26 اردیبهشت96    2 اردیبهشت، روز زمین پاک
     
 
سرود بیمه ملت، همراه خانواده - 16فروردین 96  

ای تکیه گاه محکم من، پدرم روزت مبارک - 21 فروردین 96

     
 
افتتاح اولین شعبه بیمه ملت - 18 بهمن 1395   هدایای نوروزی بیمه ملت به کودکان شیرخوارگاه آمنه - 19 اسفند 1395 
     
     

 

 

e-max.it: your social media marketing partner